Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Типова навчальна програма

 Типова навчальна програма

з предмету «Спеціальна технологія»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Вступ

1

 

2.

Нарізання двозахідних різьб

13

3

3.

Способи обробки деталей зі складною установкою

16

1

4.

Сумісна плазмово-механічна обробка

12

 

5.

Підіймально-транспортні машини, які використовуються  під час обробки важких заготовок

8

 

6.

Сучасні технологічні процеси

10

2

 

Всього годин:

60

6

 

Тема 1. Вступ

Перспективи розвитку машинобудування на сучасному етапі.

Значення підвищення кваліфікації робітників для подальшого впровадження  у виробництво передових технологій  і устаткування , підвищення продуктивності праці та випуску продукції високої якості.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмою спецтехнології для 4-го розряду.

 

Тема2. Нарізання двозахідних різьб

Основні поняття та визначення багатозахідних різьб.

Двозахідні різьби. Деталі з двозахідною різьбою. Способи налагодження кінематичного ланцюга верстата на нарізання багатозахідної різьби. Нарізання двозахідної різьби способом зміщення верхніх полозків на крок різьби. Контроль зміщення. Визначення числа чорнових і чистових проходів. Процес нарізання першої канавки. Способи ділення на два заходи. Ділильні патрони. Технологія нарізування двозахідної різьби двома різцями та гребінками.

Застосування гребінок, спеціальних державок з кількома різцями, зміщеними один відносно одного на крок різьби.

Вправи: Розрахунки змінних зубчастих коліс для  з нарізання  двозахідних  різьб.

 

Практичні роботи

1.Підрахунки змінних зубчастих коліс для нарізання двозахідних різьб.

2.Перевірка зубчастих коліс на зчепленість і гвинта на точність кроку.

3.Зміщення верхніх полозків супорту на крок різьби.

Вибір режимів різання.

 

Тема 3. Способи обробки деталей зі складною установкою

Способи встановлення деталей зі складною геометричною формою. Технологічна оснастка для встановлення цих деталей.

Обробка деталей у чотирьохкулачковому патроні. Призначення і будова чотирьохкулачкового патрона. Деталі, оброблювані в 4-х кулачковому патроні, способи їх встановлення, вивірки і закріплення.

Обробка деталей на планшайбі. Будова і застосування планшайби. Способи вивірки робочої поверхні планшайби. Деталі, оброблювані на планшайбі. Способи встановлення, вивірки і закріплення деталей. Способи встановлення заготовок некруглої форми на планшайбі з допомогою притискних планок, затискних болтів з гайками та стійок-упорів з вивіркою правильності в установлення заготовок рейсмусом.

Прихвати, правила їх розміщення і закріплення на планшайбі.

Прийоми урівноваження противагою і встановленням на планшайбі фіксаторів при обробці партії деталей несиметричної форми.

Метод одночасної обробки кількох деталей з метою підвищення продуктивності праці.

Обробка деталей на кутнику. Різновиди, будова і застосування кутників. Деталі, оброблювані на кутниках. Способи встановлення, вивірки і балансування деталей на кутниках. Прийоми обробки. Пристосування на базі універсального комплекту (УСП).

Обробка тонкостінних деталей. Порядок обробки тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм і способи їх закріплення. Використовувана оснастка (оснащення): пристосування з гідропластом, з тарілчаними пружинами; режими різання. Способи встановлення заготовок з використанням двох кулачків звичайного 3-хкулачкового патрона.

Обробка деталей в люнетах. Рухомі і нерухомі люнети, їх застосування. Способи підготовки заготовок для встановлення в люнетах. Порядок установлення і вивірки люнетів, а також регулювання кулачків.

Умови використання проміжкових муфт. Прийоми обробки в люнетах.

Попереднє проточування шийок під люнет.

Пристосування новаторів виробництва, які використовують при обробці деталей зі складним установленням.

Особливості обробки пустотілих валів, циліндрів і барабанів на центрових пробках і хрестовинах.

Особливості обробки великогабаритних деталей. Поняття про статичне балансування  пристосувань.

Обробка фасонних поверхонь за допомогою гідросупорта.

Умови застосування простих грузопідйомних пристроїв для встановлення (зняття) пристосувань і деталей на верстат. Вимоги безпеки праці при обробці деталей зі складним встановленням.

Практична робота.

(Тему визначає викладач спец. технології)

 

Тема 4. Сумісна плазмово-механічна обробка

Принципова схема установки плазмового підігріву. Умови використання (застосування) сумісної плазмово-механічної обробки. Способи налагодження плазмотрона. Способи налагодження верстата, плазмової установки і плазмотрону на сумісну обробку. Способи включення і виключення плазмової установки.

Дефекти і методи їх попередження.

Вимоги щодо забезпечення роботи плазмової установки, витяжної вентиляції і системи охолодження.

Вимоги щодо забезпечення безпеки праці плазмової установки, витяжної вентиляції  і системи охолодження.

 

Тема 5. Підіймально-транспортні машини, які використовуються  під час обробки важких заготовок

Види підіймально-транспортного устаткування, яке є на підприємстві. Канати, стропи , гаки, траверси; їх характеристика. Способи стропування вантажів. Запобіжні механізми. Обмежувачі піднімання і пересування. Порядок установлення та знімання важких заготовок з верстата. Доцільність застосування  повстяних прокладок при зніманні важкої деталі з верстата.

 

Тема 6. Сучасні технологічні процеси

Розгляд типових технологічних  процесів (тематика добирається відповідно до номенклатури деталей підприємств-замовників кадрів та прикладів освітньо-кваліфікаційної характеристики).

Практична робота. (Тематика добирається відповідно до номенклатури деталей підприємств – замовників кадрів, та переліку робіт за освітньо – кваліфікаційними вимогами.)