Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 1. п. 1.2.

Значення професійного навчання

 

Професійне навчання покликане забезпечити людині такий фундаментальний фон, обстановку і несумлінну підготовку, котрі дозволяють йому легко і швидко опанувати необхідний набір спеціальних професійних навичок і якості знань, адаптуватися до постійно змінюваних умов праці та життя.
Людський капітал - особливий вид капіталу, що може бути представлений, з одного боку, як сукупність знань, умінь, навичок, придбаних людиною внаслідок професійного навчання чи практичний досвід, і навіть цілого ряду соціальних, культурних, психофізичних та інших властивостей особистості, з другого боку, як наслідок вкладень, інвестицій у людини. Він можна використовувати з метою виробництва товарів та послуг, сприяти зростанню продуктивність праці й виступати джерелом майбутніх заробітків.
Отже, під професійним навчанням розуміється процес цілеспрямованого формування в співробітників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і умінь, що дозволяють підвищувати продуктивності праці, збільшувати свій людський капітал та максимально якісно виконувати функціональних обов'язків, освоювати нові види діяльності.

 

Сьогодні для успішної роботи потрібно досить добре розбиратися як у спеціальних, так і в загальних питаннях. Недолік у працівника знань і навичок, необхідних для успішного виконання доручених йому завдань, не лише призводить до неефективної роботи, але й знижує його задоволеність роботою. Чим гірше працівник професійно підготовлений до виконання своїх робочих функцій, тим вище у нього рівень енергетичних витрат і стресів, пов'язаних з роботою.

 

Визначальною умовою економічного здоров'я організації є її здатність адаптуватися до мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Це можливо лише у випадку, коли працівник (токар) володіє великою кількістю знань і умінь, які носять достатно різносторонній харакетр.

 

t1 4 t1 3 t1 2