Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 3. п. 3.9.

Обробка фасонних поверхонь за допомогою гідросупорта

Для досягнення високої продуктивності праці при обробці фасонних поверхонь застосовують копіювальний пристрій (рис. 3.90).

t3 90

Замість поворотної лінійки на плиті копіювального пристрою закріплюють спеціальний копір з профільним пазом, в якому рухається ролик, зв'язаний з тягою супорта. При поздовжній подачі каретки поперечна подача супорта дублює рух ролика по пазу копіра й різець відтворює на заготовці профіль копіра. Гайку поперечних полозків від'єднують від гвинта. Спеціальний пристрій для фасонної обробки, запропонований новатором І.П. Гургалем, показано на рис. 3.91. У пінолі задньої бабки встановлюють копір. Корпус пристрою закріплюють у різцетримачі, а на вісь корпуса насаджують вільне рівноплече коромисло, яке підтискується до копіра пружиною. На одному з кінців коромисла розташований різець, на іншому — щуп. При автоматичній поздовжній подачі щуп рухається по копіру, а різець описує криву, задану цим копіром.

t3 91

Короткі поверхні фасонного профілю (довжиною не більше 20 - 25 мм) обробляють фасонними різцями з поперечною подачею. Довгі фасонні профілі обробляють за допомогою фасонного копіра, встановленого з заднього боку станини так само, як конусна лінійка. На токарних верстатах застосовують спеціальні копіювальні пристрої для обробки фасонних поверхонь. Схема гідравлічного копіювального супорта КСТ доведена на рис. 3.92.

t3 92

Заготовку 1 обробляє різець 2, який одержує подовжню подачу разом з супортом верстата від ходового валика. Поперечна подача під кутом 45 0 здійснюється за допомогою гідравлічного супорта 9, в якому циліндр 3 переміщається щодо поршня 4, шток 10 якого закріплено нерухомо до поперечного супорта верстата. Масло від насоса 6 через фільтр 8 надходить по каналу в штоку 10 в гідравлічний циліндр, в якому порожнину А повідомляється через отвір Б в поршні з порожниною В. Далі масло надходить через з'єднує канал в змінну кільцеве перетин С і порожнину Д гідравлічного щупа 12, а потім через трубопровід 13 в бак 5.

В гідросистемі передбачений запобіжний клапан 7. Пружина 11 постійно тисне на золотник 14, який, натискаючи своїм наконечником на важільний щуп 15, вводить його в зіткнення з копіром 16.
При обробці різцем циліндричного ділянки важільний щуп 15 займає певне положення, ковзаючи по прямолінійному ділянці копіра, при цьому тиск масла в порожнинах А і В циліндра 3 врівноважено і гідравлічний супорт нерухомий, поздовжня ж подача супорта верстата здійснюється ходовим валиком.
Як тільки важільний щуп 15 зійде з прямолінійного ділянки копіра і потрапить на профільний ділянку копіру (увігнутий, опуклий, похилий або перпендикулярний), зміниться його становище, внаслідок чого переміститься золотник 14 і збільшиться чи зменшиться прохідний перетин С в циліндрі щупа 12. У цьому випадку порушиться рівність тиску в порожнинах А і Б і за рахунок надлишкового тиску
масла переміститься гідравлічний циліндр 3 разом з різцем до деталі або від деталі, слідуючи за профілем копіра. Для можливості обробки східчастих валів направляючі гідросуппорта розташовані під кутом до осі оброблюваної заготовки ( рис. 3.92, б, в і г) з тим, щоб при геометричному додаванні подач Si і S2 результуюча подача Sp могла бути спрямована під прямим кутом до осі оброблюваної деталі.
У гідрокопіювальному супорті КСТ1 кут нахилу напрямних супорта по відношенню до центровий лінії верстата дорівнює 450, що найбільш доцільно, так як в цьому випадку величина результуючої подачі Sp однакова як при обробці циліндричної поверхні валика, так і при обробці торців (рис. 3.92, в) .
При обробці фасонних і ступінчастих деталей на верстаті з гідрокопіювальним супортом КСТ1 досягається скорочення штучного часу від 20 до 40% і допоміжного часу від 30 до 60%.