Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 3. п. 3.7.

Прийоми обробки в люнетах. Пристосування новаторів.

Навчальні питання

1. Модернізований люнет В.К. Семинського

2. Застосування нерухомого люнета для обробки отвору великого діаметра

3. Застосування кронштейна І.Є. Тхора

4. Пристрій для левітаційного точіння

Модернізований люнет В.К. Семинського
Звичайні конструкції нерухомих універсальних люнетів не відповідають вимогам швидкісної обробки, так як кулачки люнета виготовлені із бронзи або чавуна, швидко зношуються і в їх спряженні з деталлю виникає зазор, що приводе до вібрацій. Новатор В.К. Семинський запропонував модернізувати існуючи люнети (рис.3.73).

t3 73

В основі 1 люнета кулачки 7 замінюють підшипниками, а гніздо під кулачок у кришці 2 розточують і встановлюють в нього стрижень 4 з пружиною 5, на якому закріплена сережка 6 двома підшипниками 7. Шарикопідшипники основи люнета необхідно настроювати на діаметр по контрольному валику, установленому в центрах, або по самій оброблювальній деталі. Потім накидають кришку 2 люнета і гайкою 3 регулюють положення стрижня 4 з таким рахунком, щоб зазор між основою і кришкою мав бути 3 – 5 мм; після цього ексцентриком 8 притискують кришку. При цьому пружина 5 стискається і шарикопідшипники, установлені у сережку, з силою починають підтискувати оброблювальну деталь до шарикопідшипників основи. Для цієї конструкції люнета не обов'язково проточувати на валу спеціальну шийку. Овальність, не однакові діаметри окремих ділянок вала сприймаються пружиною 5.

Застосування нерухомого люнета для обробки отвору великого діаметра в довгій заготовці,установленої в патронах (рис.3.74).

t3 74

 

Оброблювану по зовнішній поверхні заготовку 6 установлюють і закріплюють в трикулачковому патроні 7 з розточеними кулачками і в самоцентруючому патроні 5 підставкою (люнетом) 4 . Отвір оброблюють в такій послідовності: підрізати торець різцем 1, свердлити отвір свердлом 2, розточити отвір різцем 3 до потрібного діаметра й довжини (глибини).

Оброблення нежорсткого вала з застосуванням самоцентруючого удосконаленої конструкції люнета (рис.3.75).

t3 75

При обертанні головки 7 гвинта 6, розміщеного в корпусі 1 люнета, буде обертатися кільце 2, маюче на зовнішній поверхні зубці. Кулачок 3 і два інших таких же кулачків мають штифти 5, які входять в ексцентрикові канавки 4 кільця. Таким чином при обертанні кільця кулачки будуть сходитися до центру, або розходитися

Люнети особливої конструкції токаря –новатора В.К. Семинського.
Заготовку 2 (рис.3.76) крізь отвір втулки 5 люнета установити лівим кінцем в спеціальний зворотній центр 1, а правий кінець підтримувати заднім обертань центром. У заготовці шийку не проточують. Для закріплення люнета на заготовці
достатньо загвинтити гвинт 7 до упора, тоді кільце 6 буде обертатися сумісно з заготовкою, а з кільцем – втулка 5, з'єднана з ним шпилькою 8. На втулці 5 посаджено роликовий підшипник 4, який зовнішнім кільцем вбудований в корпус 3 люнета. Заготовка обертається без тертя о її поверхню.

t3 76

Застосування кронштейна І.Є. Тхора
Оброблення нежорсткого вала з застосуванням спеціального кронштейна – люнета токаря - новатора І.Є. Тхора
Обробка нежорстких валів діаметрів від 4 до 15 мм (рис.3.77). спеціальний кронштейн – люнет забезпечує розташування різця не зліва від кулачків люнета, а справа, що є необхідною умовою при обробці нежорстких валів малого діаметра. Пристосування складається із корпуса 1, встановленого в нього бронзового диска 2 з люнет ними отворами А різних діаметрів і чотирма фіксуючими отворами Б, стопорного болта 3.

t3 77

Застосування двухрядного люнета з шістьма кулачками.
Для обточування нежорсткого вала люнет 1 має зверху два кулачки з притискними гвинтами 1 (рис.3.78), збоку два кулачки з гвинтами 1, що забезпечує гарний упор зо всіх сторін і усуває можливу вібрацію оброблювального валика.

t3 78

Установлюють і закріплюють кулачки також як і у простого рухомого люнета. Рухомий люнет встановлюють на лівій стороні салазок коретки супорта.

Пристрій для левітаційного точіння
Севастопольський національний технічний університет. Розроблено пристрій для левітаційного точіння тонкостінних циліндричних деталей і проведена експериментальна оцінка його працездатності, розроблені рекомендації для створення промислових левітаційних пристроїв, що забезпечують ефективну фінішну токарну обробку подібних деталей. В умовах переналагоджуваною виробництва перспективним є безконтактний метод базування оброблюваних деталей, заснований на використанні безконтактних (левітаційних) пристроїв, принцип дії яких заснований на ефекті, що полягає в підйомі і ширянні твердих тіл без контактів з оточуючими опорами. Експериментальна установка (рис. 3.81) спроектована і створена з використанням матеріальної бази кафедри «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» Севастопольського національного технічного університету.

t3 80     t3 81


Левітаційний патрон встановлюється в трикулачковому самоцентруючомуся патроні токарного верстата з закріпленням задньої опори в пінолі задньої бабки.
Деталі представляють ТЦД з розвиненим торцем встановлюється за допомогою радіальних аеростатичних опор в порожнину статора двигуна АДП - 363А з порожнім ротором так, що при подачі повітряного тиску в опори деталь центрується відносно своєї осі в кільцевих аеростатичних підшипниках і левітує. Обмотка стандартного двигуна не має елементів, що дозволяють здійснити осьової підтиск деталі, тому запропоновано використовувати торцевої аеростатичних упор, який виключає переміщення деталі в осьовому напрямку, який закріплюється в пінолі задньої бабки верстата. Деталь при подачі тиску розміщується між двох торцевих аеростатичних опор без контакту з ними.
При подачі напруги до обмоток статора двигуна створюється обертове електромагнітне поле і здійснюється обертання деталі разом з торцевою опорою, до якої деталь притискається аеростатичних упором з плаваючою головкою. При установці упору щодо деталі з гарантованим зазором δ = 0,25 мм і тиску в опорах Рв = 0,4 ... 0,7 МПа отримано стабільне обертання оброблюваної деталі з можливістю плавного регулювання частоти обертання в межах ω = 50 ... 1500 об / хв для деталі з алюмінію і
ω = 50 ... 1200 об / хв для сталевої деталі (товщина стінки деталі 1 мм.).