Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 6. п. 6.2.

Комбінований осьовий інструмент (КОІ)

Об’єкти виробництва у машино - та приладобудуванні в багатьох випадках характеризуються наявністю точних отворів, в тому числі й ступінчастих. Так, при автоматичному складанні виробів у приладобудуванні найважливішим фактором є правильне суміщення елементів перед їх з’єднанням з високою точністю. Одним з основних типів такого суміщення є спряження «вал-отвір», що характеризується наявністю центруючих поверхонь, співвісність яких з іншими поверхнями отворів повинна бути високою. Застосування комбінованих осьових інструментів дозволяє суттєво підвищити продуктивність обробки та точність положення осей ступінчастих отворів.

Комбінований осьовий інструмент (КОІ) – це, як правило, спеціальний осьовий інструмент, який поєднує в собі два чи більше однотипних або різнотипних осьових інструмента, закріплених на одному корпусі, призначений для послідовної оброки однієї поверхні та (або) паралельної обробки кількох поверхонь із суміщенням технологічних переходів. Такі інструменти використовуються на свердлильних, револьверних, багатоцільових та агрегатних верстатах і автоматичних лініях. Існування широкої номенклатури КОІ пояснюється тим, що конструкція таких інструментів залежить від конструктивно-технологічних характеристик оброблюваного отвору. В одному такому інструменті можуть поєднуватись свердла, зенкери, зенківки, розвертки і мітчики та їх комбінації. Найбільш поширеними КОІ є «свердла-зенківки», які бувають суцільними, з напаяними або з механічно закріпленими різальними пластинами та збірними.

Застосування твердосплавних пластин в конструкціях КОІ дозволяє підвищувати режими обробки та стійкість інструмента у порівнянні з суцільним інструментом з швидкорізальної сталі, зменшує його вартість порівняно з суцільним твердосплавним інструментом, а також спрощує процес експлуатації КОІ.

Використання КОІ для обробки ступінчастих отворів надає наступні переваги:
- підвищення точності обробки співвісних поверхонь;
- скорочення допоміжного часу на заміну та налагодження інструмента;
- зменшення кількості допоміжних інструментів та устаткування.
З метою поширення КОІ у середньо- і навіть дрібносерійному виробництві розроблена система модульних КОІ, що являє собою комплект уніфікованих різальних елементів різного технологічного призначення, з яких за допомогою складальних операцій комплектується КОІ у відповідності до поставленої технологічної задачі.

Разом з тим обмежувальними факторами більш широкого впровадження КОІ вважаються:
- складність виготовлення та переточування;
- концентрація сил та температур різання може спричинити погіршення точності отвору та якості обробленої поверхні, а також викликати передчасне спрацювання інструмента;
- ускладнений процес виведення стружки.

Розглянемо такий приклад:
Гладкий наскрізний отвір з фаскою можна обробити виконуючи послідовно наступні технологічні переходи: свердління, зенкерування та зенкування. (рис.1,2). Ці переходи можна здійснити, використовуючи як набір стандартних інструментів (свердло, зенкер, зенківку), так і КОІ «свердло-зенкер-зенківка»

Технологічні схеми обробки гладкого отвору:

t6 6
Мал.6.2.1 – Технологічні схеми обробки гладкого отвору:
а – стандартними інструментами; б – КОІ «свердло-зенкер-зенківка»

Технологічні схеми обробки ступінчастого отвору

t6 7
Рис. 6.2.2 – Технологічні схеми обробки ступінчастого отвору:
а – стандартними інструментами; б – КОІ «свердло-зенкер-зенківка»