Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 5. п. 5.1.

Застосування вантажопідйомного обладнання

Навчальні питання

1. Умови застосування найпростішого вантажопідйомного обладнання

2. Блоки, поліспасти і талі

3. Пересувні поворотні крани

4. Електротельфери

5. Домкрати

6. Гідравлічні підйомники

7. Мостові крани

 

Умови застосування найпростішого вантажопідйомного обладнання для встановлення (зняття) пристосувань та деталей на верстат. Вимоги безпеки при застосуванні вантажопідйомного обладнання.

 Виконання багатьох верстатних робіт пов'язане з підніманням і переміщенням важких деталей, складальних одиниць і навіть машин. Тому необхідне застосування підіймально-транспортних засобів.

Підйомно-транспортне обладнання поділяється на підіймальне, підлогове і наземне. До підймальногого належать блоки і талі, які підвішуються до нерухомих опор, домкрати, триноги і деякі інші механізми.
Підлогове обладнання включає в себе лебідку, пересувні крани, пересувні візки та інші пристрої.
До підймального-транспортного обладнання наземного типу належать мостові і поворотні крани, кран-балки, підвісні дороги тощо.
Блоки, поліспасти і талі
Блок (рис. 1, а, ліворуч) — це диск, що обертається навколо своєї осі. На ободі диска зроблено жолоб для каната або ланцюга. Вісь блока закріплюється в отворах вилкоподібної скоби, яку називають обоймою. Вона може бути рухомою або нерухомою. У першому випадку обойма опускається і підіймається разом з блоком. У залежності від обойми і блоки називають рухомими (рис. 1, в, ліворуч) або нерухомими (рис. 1, а, праворуч).

t5 1

Вантаж піднімають за допомогою каната, перекинутого через блок. Якщо важлива не швидкість вертикального переміщення вантажу, а економія зусиль для його підйому, то користуються двома блоками: рухомим і нерухомим. Для підйому вантаж підвішують до обойми рухомого блока, який охоплюється знизу канатом. Один кінець каната закріплюється на обоймі, а другий вільний кінець для підйому вантажу тягнуть вниз. Оскільки вага вантажу в даному випадку розподіляється на два канати, потрібна підйомна сила має бути рівною лише половині ваги вантажу, що піднімається.

Щоб одержати виграш у силі більший, ніж у два рази, використовують системи блоків — поліспасти. На рис. 1, б показано систему блоків. У ній два рухомих блоки розташовані в нижній загальній обоймі, яка призначена для підвішування вантажу, а три нерухомих установлено у верхній загальній обоймі. Коли застосовується поліспаст з такою системою блоків, потрібна підйомна сила зменшується в п'ять разів, оскільки вага вантажу розподіляється між п'ятьма канатами.
Часто у верстатних роботах застосовують талі (рис. 1, в). Їх підвішують над місцем роботи за допомогою триноги. Вантажопідйомність талей різна. Вона вказується у заводському таврі на механізмі. Ручна таль за допомогою верхнього крюка може бути підвішена або змонтована на монорейці з застосуванням кішки (рис. 1, г). У цьому випадку вантаж пересуватиметься не тільки вверх, але й у горизонтальному напрямку.
Пересувні поворотні крани
Типовими представниками підлогового обладнання є пересувні поворотні крани, застосування яких дає змогу обслуговувати не тільки певну ділянку цеху, але й переміщувати крани при необхідності в будь-яке інше місце.
Пересувний поворотний кран (рис. 2) установлюється на чотириколісному візку 2. Вісь його поворотної рами 11 з закріпленою на ній стрілою 8 змонтована на опорі 12. Положення механізму регулюється тягами 6. Візок утримується від перевертання при підніманні вантажу противагами 4. На ньому закріплено ручну лебідку 5, якою піднімають вантаж за допомогою троса 9, перекинутого через два блоки 7, і крюка 10. Закріпити стрілки у потрібному положенні дає змогу фіксатор 3. Для перевезення крана використовується стрижень 13. Нерухомість крана на місці роботи досягається стопорінням задніх коліс 1 гвинтами.

t5 2

Електротельфери
Для пересування деталей масою від 250 кг до 5 т широко застосовуються електротельфери. Електродвигун 4 таких механізмів (див. рис. 2.17.1, д) має фланцеве кріплення. Цей електродвигун установлюють на візку, для переміщення якого на кран-балці 3 слугує електродвигун 2. На барабані електротельфера намотано трос, до нього підвішено блок з крюком 1. Електротельфером керують з підлоги за допомогою підвісного кнопкового пристрою 5.
Домкрати
Часто при ремонті як вантажопідйомне обладнання використовують домкрати. Вони застосовуються для підйому вантажів на невелику висоту і для горизонтального переміщення на малі відстані. Для горизонтального переміщення домкрати розташовують горизонтально й упирають їх в стіну або колону. На рис. 3, а показано гвинтовий домкрат для деталей масою до 15 т. Є домкрати, які піднімають і більші вантажі.

t5 3

Домкрат другого типу — із зубчастою рейкою — показано на рис. 3, б. Такі домкрати призначені для підйому деталей масою від 5 до 20 т.
При встановленні обладнання застосовують також типові домкрати (рис. 3, г), за допомогою яких вантажі можна легко розмістити в строго горизонтальному або вертикальному положеннях. Опори 1 клинового домкрата своєю нижньою площиною зі скосом дотикаються до клина 2; опору підводять під лапи станини і поворотом гвинта 3 пересувають у горизонтальному напрямку клин. Унаслідок цього вантаж піднімається або опускається на потрібну відстань.
Деталі з масою більшою від 1 т піднімають гідравлічними домкратами (рис. 3, в).
При роботі з домкратами слід дотримуватись таких правил:
• перед початком роботи перевірити стан домкрата, а особливо уважно стан храповика та його роботу. Слід пам'ятати, що зіскакування защіпки при підйомі вантажу може призвести до серйозної аварії; 
• при роботі встановлюють домкрат без перекосів, під його основу підкладають дошки або бруски; 
• щоб не пошкодити предмет, який піднімають, потрібно розмістити між ним і головкою домкрата прокладку, бажано дерев'яну; 
• домкрат не можна перевантажувати понад вантажопідйомність, на яку він розрахований; 
• механізм домкрата необхідно періодично очищати і змащувати.

Гідравлічні підйомники
Гідравлічні підйомники застосовують для піднімання, транспортування й опускання оснастки, лещат, пристроїв, складальних одиниць і деталей, незручних для захоплення. Підйомник, зображений на рис. 4, має невеликі розміри, тому його можна використовувати при роботі у вузьких проходах між верстатами.

t5 4

Подвійний привід вантажної платформи дає змогу за 35—40 с підняти вантаж на висоту 1500 мм. Платформа легко опускається до рівня підлоги. Завдяки роликам на кінці платформи можна швидко і легко її навантажувати і розвантажувати.
Гідравлічний підйомник побудовано так. У корпусі, звареному із швелерів і листового заліза, змонтовано силовий циліндр і штуцер гідросистеми. Довжина ходу поршня 750 мм.

Верхній кінець штока 5 з'єднано з пересувною рамою 7, яка може вільно пересуватися у вертикальній площині. Один кінець ланцюга 4 прикріплено до вантажної платформи 2, а другий — надіто на зірочку 6 рухомої рами і за допомогою кронштейна закріплено на поперечному косинці каркаса. Натискуючи на педаль 1, поршень насоса приводять у рух.

Мастило через трубопровід з гідробака перекачують у нижню порожнину силового циліндра, поршень із штоком пересуваються, піднімаючи рухому раму. Ланцюг, перекочуючись по зірочці, в свою чергу, піднімає платформу. Таким чином, при ході поршня силового циліндра 750 мм вантажна платформа піднімається на 1500 мм.
Мостові крани
Мостові крани застосовуються на виробництвах, де необхідно періодично переносити вантажі значної ваги, піднімаючи їх на висоту декількох метрів над підлогою. Вантаж переноситься в будь-яке місце цеху незалежно від розставленого в ньому обладнання та одночасного переміщення транспорту по підлозі. Таким чином, застосування мостових кранів дає змогу не завантажувати площу підлоги цеху, тому що підкранові напрямні встановлюють уздовж стін або колон цеху на висоті 4—5 м, відстань від стелі будівлі до напрямних має бути 1,0—1,6 м для забезпечення проходу мостового крана.
Остовом мостового крана є кранові балки, вздовж яких переміщується на колесах крановий візок з механізмом підйому вантажів. Число ходових кранових коліс залежить від вантажопідйомності крана і становить 4—16.
Підкранові шляхи (рейки) встановлюються на спеціальних опорах будівлі. Кран може переміщуватися вздовж цеху. Привід усіх механізмів ручних мостових кранів здійснюється за допомогою тягових коліс з підлоги, електричних — окремими електродвигунами. Керувати механізмами крана можна з підлоги за допомогою гнучкого кабелю з пусковими кнопковими коробками. Така система керування застосовується при невеликій швидкості пересування крану (до 30 м/хв). При напруженій роботі електричного мостового крана керування його механізмами здійснює кранівник. Він знаходиться в кабіні, яка підвішена під мостом крана.
Підвісні дороги
Однорейкові жорсткі підвісні дороги значно поширені на промислових підприємствах. Найчастіше для виготовлення підвісного шляху застосовують сортовий прокат таврового, двотаврового й кутового перерізу. Ці профілі забезпечують надійне стикування рейок і створюють жорсткий однорейковий шлях для пересування різних однорейкових візків. Сортовий прокат виконує одночасно призначення рейки і тримальної конструкції. Він підвішується до перекриття будинку на підвісках або тягах.
У залежності від тягової сили візки поділяються на візки з ручним приводом і самохідні з двигуном, що рухається (електроталі). Цей вид вантажопідйомного транспорту дає змогу просто і зручно переміщувати вантажі, не займаючи робочу площу цеху, а також застосовувати шляхи з вигинами малих радіусів.
Окремі ділянки підвісного шляху з'єднуються за допомогою нерухомих стиків, виконаних зварюванням або болтовим кріпленням із планкою, що центрує. Поверхні, по яких котяться колеса візка, після зварювання старанно зачищають. Головки болтів кріплення стиків не повинні заважати коченню коліс візка і у разі потреби їх виконують з потаємною головкою.

Для переїзду візків з одного підвісного шляху на інший призначені система перекладних стрілок і поворотні кола. Такі кола мають обмежене застосування, оскільки при переведенні візка на інший шлях потрібна його зупинка, що знижує продуктивність підвісної дороги в цілому.